ข้อดีของการจัดเก็บเอกสารด้วยบริการสแกนเอกสาร

August 4, 2016 | By pdfsecure | Comments Off on ข้อดีของการจัดเก็บเอกสารด้วยบริการสแกนเอกสาร | Filed in: บริการ, บริการสแกนเอกสาร.

การจัดเก็บเอกสารขององค์กรให้เป็นระบบระเบียบ เตรียมพร้อมเพื่อการใช้งาน ถือเป็นอีกหนึ่งความต้องการที่ทุกองค์กรต้องการให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยประโยชน์ทางด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูล การย่นระยะเวลาในการจัดเก็บและหาเอกสาร ประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งทางด้านข้อดีของการจัดเก็บเอกสารด้วยบริการสแกนเอกสารนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ หรือแบ่งการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่แล้ว ยังช่วยในการสั่งพิมพ์เอกสาร หรือเรียกใช้งานเอกสารได้อย่างง่ายดาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ สำหรับข้อดีของจัดเก็บเอกสารด้วยการบริการสแกนข้อมูล นั้นมีหลายด้าน ได้แก่ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ประหยัดค่าใช้จ่ายในการค้นหาเอกสาร ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสาร สะดวกเรื่องการจัดเก็บ เนื่องจากมีการแบ่งหมวดหมู่เอกสารที่จัดเก็บอย่างเรียบร้อย สามารถช่วยในเรื่องควบคุมการพิมพ์แยกตามรายบุคคลได้ สามารถสั่ง Print เอกสารได้ผ่านระบบ Mobile Print ด้วยระบบ Ios และ Andriod สามารถใช้งานเอกสารผ่าน Web Browser

Tags: